AirBnB Verhuurders: “Er is ook veel wél verzekerbaar”

idea

Na mijn rondgang bij de grote verzekeraars om na te gaan of je nou wel of niet verzekerd bent als AirBnB verhuurder heb ik een onafhankelijke tussenpersoon gespecialiseerd in verzekeringen gebeld. Ruud Bindels zat vroeger in mijn klas bij Financial Services Management en ik heb hem verzocht om de reacties van de verzekeraars onder de loep te nemen. Zijn belangrijkste conclusie is:

“Er is ook veel wél verzekerbaar.” Onderstaand advies en aandachtspunten kunnen nog eens van pas komen. Namens alle AirBnB verhuurders: Bedankt Ruud Bindels!

———————————————————————————————————————————————————–

Beste Ferdy,

Met belangstelling heb ik je uitzending bekeken en je blog gelezen. Ik zit zelf in de verzekeringen en geef vanuit een onafhankelijke rol advies aan relaties. Wat mij voornamelijk opvalt in deze discussie is de eenzijdigheid van de risicoacceptatie. Niet ieder risico is verzekerbaar, denk hierbij o.a. aan het zogenaamde ondernemersrisico. Verder eist iedere verzekering (van welke aard dan ook) dat het gaat om een onzeker voorval. M.a.w. schade vanwege achterstallig onderhoud (opzet of grove schuld) is nooit gedekt, of je de woning nu (tijdelijk) verhuurt of zelf bewoond!

Echter, en dat is het goede nieuws! Er is ook veel wél verzekerbaar, alleen moet je hiervoor niet bij een direct writer zijn maar juist bij een tussenpersoon. Deze kan namelijk maatwerk verzekeringen regelen, daar waar een direct writer voor de “standaard” en massa is kassa gaat.

Mijn advies is dan ook aan alle verhuurders: “neem contact op met een (onafhankelijk) tussenpersoon en leg je persoonlijke situatie uit”! Iedere situatie is namelijk anders en dus maatwerk. Denk aan de volgende handelingen: – geef aan je hypotheekverstrekker door dat je de woning gaat verhuren en leg precies uit om welke vorm van verhuur het gaat. – vraag binnen je eventuele VvE toestemming om je woning te verhuren, dit wordt vaak als punt in de statuten opgenomen. – de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren dient aangepast te worden, aangezien je exploitant/verhuurder bent van een woning. – de brandverzekering dient aangepast te worden. Geef door dat je de woning gaat verhuren en leg uit om welke vorm het gaat. Verhuur aan studenten, kamerverhuur of gehele verhuur van de woning aan een gezin maakt wel degelijk een verschil voor de risico-inventarisatie van een verzekeraar. (Denk hierbij ook aan de brandverzekering die eventueel via je VvE loopt). – de rechtsbijstandverzekering dient aangepast te worden. Tegen een aanvullende premie is vaak het risico op een juridisch geschil te verzekeren als het gaat om verhuur van een woning.

Naast bovenstaande aandachtspunten wil ik nog wel even aangeven dat er altijd een risico voor de verhuurder blijft bestaan. Zorg voor een duidelijk huurcontract waar alle rechten en plichten duidelijk staan aangegeven en besef dat achterstallig onderhoud geen onzeker voorval is. Laat daarom periodiek de c.v. ketel controleren en schoonmaken, de dakgoten controleren i.v.m. waterschade, losliggende dakpannen of plat dak en noem maar op. Alles wat je zelf ook zou doen als goed huisvader op het moment dat je zelf in de woning woont!

Ook bij verzekeringen geldt vaak: goedkoop is duurkoop en vraag altijd advies aan een onafhankelijk tussenpersoon en breng hier je totale verzekeringsportefeuille onder! Verhuren van een woning is niet de standaard, zoek dus ook geen standaard verzekering!

Met vriendelijke groet,

R. Bindels

Reacties

  1. Dank je wel Ferdy voor alle informatie. Ik heb er veel aan gehad.

    Graag wil ik bij deze een puim geven aan tussenpersoon Willem Kemper van Kemper Assurantie. Via hem is je woning gerarandeerd in goede handen. Hij denkt mee, laat je niet door onmogelijke hoepels springen en is zeer kundig. Wat ben ik blij dat er mensen zoals hij bestaan!

Laat wat van je horen

*