AirBnB en inkomstenbelasting: een rekenvoorbeeld

Working_Together_Teamwork_Puzzle_Concept

 

 
“een bruto ontvangst van € 6.000, met aftrekbare kosten van € 2.485, “kost” belastingplichtig € 597, -”
 
In dit blog besteden wij aandacht aan de te betalen inkomstenbelasting die je dient af te dragen over 70% van je bruto verhuuropbrengsten. AirBnB geeft zelf geen informatie hoe de verhuuropbrengsten in Nederland fiscaal worden behandeld, dus hebben wij dit voor je uitgezocht. Met behulp van dit rekenvoorbeeld weten alle Nederlandse AirBnB-verhuurders beter waar ze aan toe zijn bij de eerst komende belastingaangifte.
 
Wij hebben de volgende fictieve salarissen, verhuuropbrengsten en aftrekbare kosten:
 
Inkomen Jan Modaal bij Siemens:
25.000
Inkomen Janine Modaal bij AH:
15.000
Verhuur 2 maanden (100 euro per dag)
6.000
Commissie AirBnB
210
Ontbijtkosten gasten
500
Energiekosten (stookkosten, elektra)
375
Gem. belastingen
100
Organisatiekosten
450
Tel. kosten
200
Schoonmaakkosten
400
Wasserette
250
 
Toelichting
 
Geen hypotheek bestaat op de eigen woning.
Allereerst is bepaald wat het ingehouden bedrag aan loonheffing is op het salaris van Jan en Janine Modaal. Er is van uitgegaan dat er geen hypotheek bestaat op de eigen woning, want dat maakt het lastiger voor een zuivere berekening. Immers, we willen weten wat het fiscaal effect is van tijdelijke verhuur op het belastbaar inkomen, excl. alle overige aftrek- en bijtel-posten.
 
Aftrekbare kosten
Vervolgens zijn de kosten die worden opgegeven getoetst aan de toegestane aftrekbaarheid. Alleen de kosten die direct verband houden met de verhuuractiviteiten komen in aanmerking voor aftrekbarheid. Zo zijn bijvoorbeeld de fee’s van AirBnB, schoonmaakkosten, kosten voor ontbijt, wasserette, de tekstschrijver en de fotograaf van de advertentie wel aftrekbaar. De kosten van de VVE en fiscaal advies komen niet voor aftrek in aanmerking.
 
Verhuur van een kamer
Dit rekenvoorbeeld heeft betrekking op de tijdelijke verhuur van een gehele woning. Maar hoe zit het nu precies als je alleen een kamer verhuurt? Als je een kamer verhuurt van bijvoorbeeld 20 m2 en de totale woning heeft een vloeroppervlakte van 100 m2, dan zijn de kosten zoals genoemd bij een tijdelijke verhuur van de gehele woning slechts voor 1/5 deel aftrekbaar. Voorbeeld: als de totale energiekostenrekening van je huis gedurende de periode van 2 verhuurmaanden 375 euro bedragen, dan zijn deze bij een kamerverhuur slechts voor 75 euro aftrekbaar van de verhuuropbrengsten.
 
Gemaakte kosten voor het ontbijt
Bij zgn. kostgangers komen de kosten voor het verstrekken van een ontbijt voor aftrek in aanmerking. Maar let op: bij het houden van kostgangers (dus dan worden ook maaltijden verstrekt) is er al gauw sprake van “inkomsten uit overig werk”. En dan gelden de regels van tijdelijke verhuur (deel) eigen woning dus niet. Fiscaal kom je dan duurder uit, want de ontvangen huur wordt voor 100% in aanmerking genomen. Fiscus stelt dit zelfstandig vast, belastingplichtige moet anderszins bewijzen.
 
Fiscaal inkomen
De bruto verhuuropbrengst van € 6.000 wordt voor 70% in aanmerking genomen als fiscaal inkomen.
 
Schuiven met aftrekposten loont
Zoals hierboven aangegeven is er geabstraheerd van overige posten, w.o. ook Box 3. Als fiscale partners mag er dan geoptimaliseerd worden. Door het schuiven met de daarvoor in aanmerking komende posten (hier dus alleen de inkomsten min de kosten bij tijdelijke verhuur) bereik je een optimaal gunstige belastingdruk bij beide partners samen.
 
Berekening
De berekening wordt gemaakt in onderstaande vier bijlagen. In de berekening worden de volgende componenten meegenomen: Belastbaar inkomen beide partners, inkomsten en aftrekposten van tijdelijke verhuur, percentage belasting 1e en 2de schijf, premie en volksverzekeringen, algemene heffingskorting en arbeidskorting. Een eenvoudige berekening is lastig te geven gezien de veelvoud van het aantal componenten dat onderdeel uitmaakt van de totale berekening. De uitkomst van de berekening heeft ons in dit specifieke rekenvoorbeeld verbaasd: na het schuiven met aftrekposten zou Jan Modaal € 41 moeten betalen, maar dit valt net binnen de grenzen van daadwerkelijk heffen, dus betaalt hij € nihil. Janine Modaal betaalt daarentegen € 597.
 
Conclusie
Met andere woorden: een bruto ontvangst van € 6.000, met aftrekbare kosten van € 2.485, “kost” belastingplichtige € 597. Maar wat gebeurt er als je een hoger inkomen hebt? De salarissen die in rekenvoorbeeld gebruik worden zijn relevant voor zover ze bepalen in welke schijf van IB de extra huurinkomsten uit AirBnB vallen.
 
Fiscale partners met inkomens in respectievelijk schijf 2 en 3 en fiscale partners met inkomens in respectievelijk schijf 3 en 4 zullen in veel gevallen meer belasting moeten betalen.Hoe je persoonlijke situatie ook is; de belastingaangifte blijft altijd maatwerk, want je hebt ook te maken met Box 3, giften, en toeslagen. Het speelt allemaal mee op individueel niveau en laat zich dan moeilijk “standaardiseren”.
 
Tot slot
Wij hebben inzicht proberen te geven wat er bij je komende belastingaangifte van tijdelijke verhuur komt kijken. De berekening is zeker niet eenvoudig voor leken. Het bedrag wat je aan belasting betaalt over je verhuuropbrengsten bij tijdelijk verhuur hangt altijd af van je persoonlijke situatie. Je belastingaangifte moet je voor april 2015 afronden, dus je hebt dus nog genoeg tijd om al je vragen over jouw persoonlijke situatie aan ons te stellen of nog makkelijker:
 
Besteed je belastingaangifte uit aan onze gespecialiseerde accountant.
 
 
 
Met vriendelijke groet,
 
 
Ferdy Santoo
De Grootmeester – AirBnB Blogger
 
 
Bijlage 1: Toelichting inkomen 2013 Jan Modaal
Bijlage 2: Toelichting inkomen 2013 Janine Modaal
Bijlage 3: Berekening inkomstenbelasting en premieheffing 2013 Jan Modaal
Bijlage 4: Berekening inkomstenbelasting en premieheffing 2013 Janine Modaal
 
Toelichting inkomen 2013
De Grootmeester
 
 
 
 
Jan Modaal
BSN/Sofinummer:089470722
 
 
Geboortedatum:01-01-1970
 
 
Blad: 1
 
 
 
 
 
 
 
Inkomsten uit werk en woning
 
Overzicht
 
 
 
 
Loon of uitkering Ziektewet
25.000
 
Eigen woning die hoofdverblijf is
100
 
 
+
 
 
 
 
 
 
 
Belastbaar inkomen uit werk en woning
25.100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inkomsten uit dienstbetrekking
 
Loon en ziektewetuitkeringen
 
Arbeidskrt.
Loonhef.                     Loon
 
Siemens                                          1.723 €                     5.793 €                     25.000
 
 
Eigenwoning
 
Overzicht inkomsten uit eigen woning
 
 
 
 
 
 
 
 
Inkomsten uit tijdelijk verhuur van de eigen woning
 
 
 
 
1.715
 
 
 
 
 
 
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.715
 
Deel partner
 
 
 
 
1.615
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Totale inkomsten uit eigen woning
 
 
 
 
100
 
Inkomsten uit tijdelijke verhuur eigenwoning
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bedrag
 
 
Inkomen
 
Verhuur 2 maanden
6.000
 
4.200
 
Commissie
-210
 
-210
 
Ontbijtkosten gasten
-500
 
-500
 
Energiekosten
-375
 
-375
 
Gem. belastingen
-100
 
-100
 
Organisatiekosten
-450
 
-450
 
Tel. kosten
-200
 
-200
 
Schoonmaakkosten
-400
 
-400
 
Wasserette
-250
 
-250
 
 
+
 
 
 
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.515
 
1.715
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toelichting inkomen 2013
De Grootmeester
 
 
 
 
Janine Modaal vrouw
BSN/Sofinummer:072808949
 
 
Geboortedatum:01-01-1970
 
 
Blad: 1
 
 
 
 
 
 
Inkomsten uit werk en woning
 
Overzicht
 
 
 
 
Loon of uitkering Ziektewet
15.000
 
Eigen woning die hoofdverblijf is
1.615
 
 
+
 
 
 
 
 
 
 
Belastbaar inkomen uit werk en woning
16.615
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Inkomsten uit dienstbetrekking
 
Loon en ziektewetuitkeringen
 
Arbeidskrt.
Loonhef.                     Loon
 
AH                                          1.158 €                     2.390 €                     15.000
 
 
Eigenwoning
 
Overzicht inkomsten uit eigenwoning
 
 
 
 
 
 
 
 
Inkomsten uit tijdelijk verhuur van de eigen woning
 
 
 
 
1.715
 
 
 
 
 
 
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.715
 
Deel partner
 
 
 
 
100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Totale inkomsten uit eigen woning
 
 
 
 
1.615
 
Inkomsten uit tijdelijke verhuur eigen woning
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bedrag
 
 
Inkomen
 
Verhuur 2 maanden
6.000
 
4.200
 
Commissie
-210
 
-210
 
Ontbijtkosten gasten
-500
 
-500
 
Energiekosten
-375
 
-375
 
Gem. belastingen
-100
 
-100
 
Organisatiekosten
-450
 
-450
 
Tel. kosten
-200
 
-200
 
Schoonmaakkosten
-400
 
-400
 
Wasserette
-250
 
-250
 
 
+
 
 
 
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.515
 
1.715
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berekeninginkomstenbelastingenpremiehefing2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Modaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belastbaar inkomen box1
 
 
 
 
 
 
 
Loon of ziektewetuitkering
 
 
 
 
25.000
 
 
 
 
 
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saldo persoonlijke posten
 
 
 
 
25.000
Eigen woning die hoofdverblijf is
 
 
 
 
100
 
 
 
 
 
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Box 1: uw belastbare inkomen uit werk en woning
 
 
 
 
25.100
Verzamelinkomen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verzamelinkomen
25.100
 
 
 
 
Belasting en premie 2013
 
 
 
 
 
 
 
Inkomen 1e schijf en belasting (5,85%)
19.645
 
1.149
Inkomen 2e schijf en belasting (10,85%)
5.455
 
591
Premie volksverzekeringen (31,15%)
25.100
 
7.818
 
 
 
 
 
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Totaal belasting en premie box 1
 
 
 
 
9.558
Algemene heffingskorting
2.001
 
 
 
 
Arbeidskorting
1.723
 
 
 
 
Totale heffingskortingen
+
 
 
 
3.724
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verschuldigde inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen
 
 
 
 
5.834
Ingehouden loonheffing
5.793
 
 
 
 
Voorheffingen
+
 
 
 
5.793
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verschuldigd na verrekening voorheffingen
 
 
 
 
41
 
 
 
 
 
 
 
 
Na toepassing van regels verplichte aanslag
 
 
 
 
 
 
n
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berekeninginkomstenbelastingenpremiehefing2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Janine Modaal vrouw
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belastbaarinkomenbox1
 
 
 
 
 
 
 
Loon of ziektewetuitkering
 
 
 
 
15.000
 
 
 
 
 
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saldo persoonlijke posten
 
 
 
 
15.000
Eigen woning die hoofdverblijf is
 
 
 
 
1.615
 
 
 
 
 
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Box 1: uw belastbare inkomen uit werk en woning
 
 
 
 
16.615
Verzamelinkomen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verzamelinkomen
16.615
 
 
 
 
Belastingenpremie2013
 
 
 
 
 
 
 
Inkomen 1e schijf en belasting (5,85%)
16.615
 
971
Premie volksverzekeringen (31,15%)
16.615
 
5.175
 
 
 
 
 
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Totaal belasting en premie box 1
 
 
 
 
6.146
Algemene heffingskorting
2.001
 
 
 
 
Arbeidskorting
1.158
 
 
 
 
Totale heffingskortingen
+
 
 
 
3.159
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verschuldigde inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen
 
 
 
 
2.987
Ingehouden loonheffing
2.390
 
 
 
 
Voorheffingen
+
 
 
 
2.390
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verschuldigd na verrekening voorheffingen
 
 
 
 
597
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reacties

 1. Handig artikel! Heel fijn dit rekenvoorbeeld.

  • Mooie berekening maar zoals wij en vele andere airbnb verhuurders met een koophuis gaat de berekening niet op denk ik.
   We verhuren gemiddeld voor 5000 euro per jaar en vragen ons af wat we schuldig zijn aan belastingen.

   70% irbnb (belastbaarinkomen
   3% airbnb fee (kan ik dat als kosten opvoeren)
   5% gemeente belasting
   totaal 78% belasting?
   21% BTW is toch alleen voor bedrijven? (waarom geeft airbnb een BTW factuur op de site/inlog)

   Maar wat kunnen we met ons poetskosten,schoonmaakmiddelen,wasgoed en ontbijt/eten/drinken kosten.
   Hoe kan ik de kosten verrekenen met de te betalen belasting?

   Ik heb veel gezocht op internet maar niemand kan me antwoord geven en ik heb veel collega airbnb verhuurders met de zelfde vraag.
   78% belasting zonder dat ik kosten kan opvoeren en wat te doen met 21% BTW?

   Ben erg benieuwd,groet Hans

 2. Julia Raichert zegt:

  Dank, heel handig.

 3. Hoi Ferdy,
  Gisteren las ik deze blog over inkomsten uit verhuur. Daar wil ik je graag een vraag over stellen.
  Wij hebben een koophuis, waar een hypotheek op rust.

  Daarnaast hebben we een chalet in een chaletpark. Dit hebben we in 2003 met eigen mdidelen gekocht.
  Dit chalet staat sinds september 2015 op de site van Airbnb, nadat we het hebben opgeknapt en ingericht voor verhuur.

  Mijn vraag is of de inkomsten uit deze recreatiewoning (zonder hypotheek) ook belast zijn volgens de berekening in jouw blog. En zo ja, of die 70% belastbaarheid waar je over schrijft in je blog betekent dat in die 30% alle kosten zitten, zoals stookkosten, schoonmaak, elektra, kosten voor de klusser die regelmatig klussen doet aan het chalet en de kavel waarop het chalet staat. Of dat 70 belast is en dat je van die 70% nog de gemaakte kosten kunt aftrekken.

  Wij lezen nogal tegenstrijdige berichten hierover. Ik krijg de indruk dat – als we mensen zelf laten schoonmaken en hen de sleutel uit het sleutelkluisje laten halen ipv hen persoonlijk welkom te heten – de verhuur sowieso niet belast zou zijn.

  Ik hoor graag of je hier een antwoord op hebt.

Laat wat van je horen

*