Review nieuwe a.s.r. schadeverzekeringen met Airbnb-dekking

Logo ASR

a.s.r. heeft mij op 10 april op de hoogte gebracht over hun nieuwe woonhuis- en inboedelverzekering. Het heeft even geduurd voordat ik een blog kon schrijven, want ik had veel vragen over deze nieuwe verzekering.

Om het praktisch te houden heb ik een casus geschreven die meer inzicht moet geven wat voor dekkingen de nieuwe verzekeringen van a.s.r. bieden. Verder geef ik in het tweede deel van mijn blog aan wat de verschillen zijn tussen de  a.s.r. woonhuis- en inboedelverzekering en Verhuurdersgarantie van Airbnb.

De casus:

Ik verhuur mijn appartement tijdelijk wanneer ik op vakantie ga naar New York. Mijn appartement (EUR 130.000,-) en inboedel heb ik in juli 2009 aangeschaft.

De inboedel bestaat uit:

 • 2 banken: Nieuwwaarde: EUR 500,-
 • TV: Nieuwwaarde EUR 700,-
 • Tafel: Nieuwwaarde EUR 150,-
 • Stoelen Nieuwwaarde 200 euro
 • Bed: Nieuwwaarde EUR 1500,-
 • Laptop: Nieuwwaarde: EUR 800,-
 • Kleding: Nieuwwaarde EUR 1500,-

 

 

Eenmaal in New York krijg ik een verontrustend telefoontje dat mijn huurders van Airbnb een oliekaars hebben omgestoten met als resultaat dat het appartementencomplex met 23 appartementen is afgebrand. Het hele appartementencomplex is onbewoonbaar verklaard en zal in zijn geheel moeten worden gesloopt.

De getaxeerde waarde in de zakelijke opstalverzekering van het appartementencomplex is 2,4 miljoen euro. De VVE van het appartementencomplex heeft een zakelijke opstalverzekering bij a.s.r. afgesloten. Deze opstalverzekering van de VVE biedt echter geen dekking voor schades die veroorzaakt zijn tijdens tijdelijke verhuur.

Vraag 1:

Welke verzekeringen moet ik afsluiten om mijzelf in te dekken tegen mogelijke schades aan appartementen van medebewoners in het appartementencomplex, veroorzaakt door mijn (tijdelijke) Airbnb huurders?

Antwoord a.s.r.:

“Normaal gesproken moet Ferdy een inboedelverzekering sluiten en een particuliere aansprakelijkheidsverzekering. Het appartement is op de verzekering van de VVE verzekerd. Omdat het hier om verhuur gaat (is standaard niet verzekerd) is het volgende ook nodig:

 • Woonhuisverzekering voor het appartement, omdat op de verzekering van de VVE schades tijdens verhuur niet verzekerd zijn. Vervolgens moet Verhuur meeverzekerd worden (standaard is dit niet verzekerd);
 • Inboedelverzekering, hierbij moet Verhuur meeverzekerd worden (standaard is dit niet verzekerd);
 • Aansprakelijkheidsverzekering, voor particulieren is schade tijdens verhuur niet verzekerd. Daarvoor moet een Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) gesloten worden. Alleen dan is de schade aan de mede-appartement houders verzekerd.

Bij a.s.r. is het niet noodzakelijk om een rechtspersoon te zijn, om een AVB af te sluiten. De naam is wat misleidend, maar binnen dit product biedt a.s.r. dekking voor verzekerden (privépersoon of rechtspersoon) in de hoedanigheid die op het polisblad staat vermeld. In dit geval zou het dus gaan om een dekking voor Ferdy, in de hoedanigheid van Verhuurder onroerend goed.”

 

Vraag 2:

Welke bedrag krijg ik van a.s.r. uitgekeerd voor mijn vergane inboedel die ik gekocht heb op 1 juli 2009?

Antwoord a.s.r.:

“Nieuwwaarde, als de dagwaarde minder dan 40% van de nieuwwaarde is wordt het de dagwaarde, waarbij a.s.r. altijd minimaal 20% van de nieuwwaarde vergoedt. In casu worden de meubelen vergoed op nieuwwaarde. Tv en laptop zijn na 6 jaar onder de 40% van de nieuwwaarde en worden op dagwaarde vergoed. Kleding zal voor een gedeelte op nieuwwaarde en een gedeelte op dagwaarde worden vergoed.”

Vraag 3:

Welk bedrag krijg ik uitgekeerd voor mijn eigen vergane appartement?

Antwoord a.s.r.:

“Ferdy heeft een woonhuisverzekering waarin zijn appartementsrecht verzekerd is. Hij krijgt zijn aandeel in het appartementengebouw (appartementsrecht verwoord in de splitsingsacte) vergoed. Er zijn 23 appartementen, als we ervan uitgaan dat alle appartementen even groot zijn, is zijn appartementsrecht 1/23 van het geheel. Dat krijgt hij vergoed. Hij geeft garantie tegen onderverzekering, mocht de € 130.000 niet voldoende zijn, dan krijgt hij toch de hele schade aan zijn eigen appartement + zijn deel in de gezamenlijke ruimtes vergoed.”

Waarom verzekeringen afsluiten terwijl Airbnb een verhuurdersgarantie aanbiedt?

Airbnb biedt verhuurders via de Verhuurdersgarantie dekking bij schade voor maximaal € 700.000,-. Echter, deze dekking is te beperkt. De Verhuurdersgarantie is geen verzekering en mag ook niet als zodanig worden beschouwd. Alleen schades veroorzaakt door de gast, die niet kunnen worden opgelost met de gast in kwestie, komen in aanmerking. Ook gebruiksschades, zoals gebroken glazen en krassen op een tafelblad, zijn niet verzekerd. Voor deze schades biedt een waarborgsom tussen de $100 en $5.000 een uitkomst. Kostbaarheden zoals sieraden, verzamelobjecten en kunstwerken zijn op geen enkele wijze beschermd. Verhuurders krijgen het advies om dergelijke kostbaarheden te beveiligen of te verwijderen bij het verhuren van hun ruimte. Voor een aanvullende dekking worden ze doorverwezen naar verzekeraars. Overigens heeft Airbnb de voorwaarden van de Verhuurdersgarantie in het Engels gepubliceerd. Het is lastig om te begrijpen wat de verhuurdersgarantie precies inhoudt. Om het jullie iets makkelijker te maken vind je hieronder een overzicht van de verschillen tussen de a.s.r. woonhuis- en inboedelverzekering en Verhuurdersgarantie van Airbnb.

 

Airbnb Verhuurdersgarantie a.s.r. woonhuis- en inboedelverzekering + Verhuur
Toepasselijk recht State of California and the USA Nederlands recht
Schadevergoeding
 • Inboedel: dagwaarde
 • Woonhuis: herbouwwaarde/ herstelkosten
 • Inboedel: nieuwwaarde, tenzij oud/versleten, dan ook dagwaarde inboedel
 • Woonhuis: herbouwwaarde/ herstelkosten
Geld Niet verzekerd Max € 500
Verzamelingen, kunst Niet verzekerd Max € 15.000
Sieraden Niet verzekerd Max € 2.000 (vanaf maart € 6.000)
Aansprakelijkheid Niet verzekerd Te verzekeren met de a.s.r. Aansprakelijkheid voor Bedrijven verzekering
Gemeenschappelijke ruimtes Niet verzekerd Verzekerd
Allrisk Ja, met waarborgsom van minimaal $ 100 (€ 82) Basisdekking
Diefstal door huurder Ja, mits aantoonbaar gestolen. ‘Verdwenen’ is niet voldoende. Nee
Vandalisme door huurder Ja Nee

 

Hoe moet de verhuurder handelen bij schade tijdens verhuur via Airbnb. Het stappenplan van a.s.r.:

Stap 1:
De verhuurder spreekt altijd eerst de vertrekkende gast aan. Dit moet direct bij uitchecken gebeuren en voordat een nieuwe gast incheckt. a.s.r. raadt verhuurders aan de uitkomst van dit gesprek vast te leggen.

Stap 2:
Komen verhuurder en huurder niet tot een oplossing? Dan is het mogelijk om gedekte schades te verhalen bij de Airbnb Verhuurdersgarantie of op de a.s.r. verzekeringen. De a.s.r. schade behandelaren helpen je om te bepalen waar de schade verhaald dient te worden.

Stap 3:
De verhuurder dient een claim in bij a.s.r. of Airbnb. Voor schadeclaims bij a.s.r. is de hiervoor gebruikelijke werkwijze van toepassing. Voor schadeclaims via Airbnb Verhuurdersgarantie gelden de volgende regels:

 • De claim moet ingediend zijn voordat een nieuwe gast incheckt én binnen 14 dagen na uitchecken van de gast die de schade veroorzaakt heeft. Als de volgende dag een nieuwe gast incheckt, moet de verhuurder voor het inchecken de vertrekkende gast gesproken of gemaild hebben en een claim bij Airbnb ingediend hebben;
 • Een waarborgsom tussen $ 100,- en $ 5000,- is verplicht, dit bedrag wordt afgetrokken van de schade-uitkering. De waarborgsom kan op de Airbnb site ingevuld worden. Let op: Voor claims groter dan $ 300, – moet een proces-verbaal opgemaakt worden. Het advies is om altijd een proces-verbaal op te laten maken.

Conclusie:

a.s.r. heeft voor mijn specifieke geval de juiste verzekeringen. Een zeer belangrijk voordeel van de woonhuis- en inboedelverzekering van a.s.r. ten opzichte van de nieuwe woonhuis- en inboedelverzekering van Nationale Nederlanden is dat je verzekerd bent tegen schade tijdens verhuur voor een maximale verhuurperiode van 17 weken per jaar. Bij Nationale Nederlanden ontvang je geen vergoeding als je je woning meer dan 8 weken per jaar verhuurt.

Wat betreft de aansprakelijkheidsverzekering mag a.s.r. duidelijker aangeven welke voordelen deze verzekering kan bieden. Met deze verzekering kan je je verzekeren tegen mogelijke brandschades aan appartementen van medebewoners in het appartementencomplex die veroorzaakt zijn door Airbnb gasten. Een AVB is in mijn ogen voor iedere Airbnb verhuurder een must. Als ik aan de mogelijke gevolgen denk wanneer mijn hele appartementencomplex afbrand door het toedoen van zijn Airbnb gasten word ik al nerveus. Zonder AVB draai ik op voor alle kosten die voortvloeien uit de brandschade aan andere appartementen in het appartementencomplex.

Meer weten over de vernieuwde verzekeringen van a.s.r.?
De nieuwe Woonhuisverzekering en Inboedelverzekering van a.s.r. verzekeren het huis van nu. Informeer voor meer informatie over deze verzekering bij je verzekeringsadviseur of ga naar https://www.asr.nl/Particulier/Formulieren/Paginas/huisvannu.aspx

 

Met vriendelijke groet,

Ferdy Santoo – De Grootmeester